ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮುದುಕರ ವರೆಗೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ..ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರವರ ಔಷದಿಯೇ ಸಂಜೀವಿನಿ..

ಇಂದಿನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ,ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಲ್ಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಲುಷಿತ ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹ ಬೆಳಿತ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿಗೆ…ಈ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇಂದ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಿಂಬಡದೆ ಕಾಡುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾಗಿದೆ

ಆಯುರ್ವೇದ ದ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದ ‌ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ‌ನಾರಯಣ್ ರವರಿಂದ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸೂಕ್ತ.ಹೌದು ಆಯುರ್ವೇದ ದ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತನ್ನ ವಿಬಿನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಇವರು ಮೂಲತಃ ‌ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ‌ಇರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಒಂದು ಜ್ಞಾನಬಂಡಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿ ಎ‌‌ ಎಮ್ ಎಸ್ ಹಾಗು ‌ಎಂ‌ ಡಿ ಯನ್ನು‌ ಮಾಡಿ ಖ್ಯಾತ ‌ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ರಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ‌ನಾರಯಣ್ ರವರು ಸಾವಿರಾರು ‌ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ ಗಳನ್ನು ಕರಗತ ‌ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹೌದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿತು‌ ನೂರಾರು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೊಡುವ “ಪ್ರಮಹಾದಿ” ಚೂರ್ಣವು ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದೆ ಅಂತದ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಚಾಕ ಚಕೈತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಯಣ್ ರವರಿಗಿದೆ ನೂರಾರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ರೋಗಿಗಳು ಇವರ ಬಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶುಗರ್ ಪ್ರೀ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪಥ್ಯ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಯೇ ಇವರ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅಸ್ತ್ರಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ವಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಣ್ಣು,ಊಟ, ಇನ್ನು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅತೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ

ಮಕ್ಕಳ ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಡಾಕ್ಟರ್ಹೌದು ಇಂದು ಶುಗರ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಇಂತಹ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರವರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ‌‌ಮಾತ್ರ‌ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ‌ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೌದು ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಔಷದಿ ತಯಾರಿ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಕೊಡುವ ಎಲ್ಲ ಔಷದಿಯು ಯಾವುದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಎಪೆಕ್ಟ್ ರಹಿತ ‌ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಅದರಿಂದ ಇವರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನೋಡುತ್ತಾರ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ-ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 6366011681,ಸ್ಥಳ – ಬೆಂಗಳೂರು,ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:-7892336636
ಸ್ಥಳ-ಮೈಸೂರು.ಈ‌ ಕೂಡಲೆ ಈ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯಿದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಈ ಲೇಖನಿ ಉಪಯುಕ್ತ ರಿಗೆ ತಲುಪಲು ‌ಶೇರ್ ಮಾಡಿ