ಕಮಲಿ ಸೈಕಲ್ ಕದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು.?ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ…

ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬುದ್ದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ…ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ..ಹಾಗೂ ಮರೆಯದೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ…

Leave a Reply