ಈ ಭಿಕ್ಷುಕನ ತಿಂಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?ಈತನ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!

ದುಡಿದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಸೋಮಾರಿಗಳು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವರನ್ನು ಬಹಳ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಿಲ್ಲದ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ

Read more