ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹುಷಾರ್..!

ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಬಂದ ಹಲವಾರು ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ಸಹ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡುವುದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

Read more

ಬರುವ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಈ ವಸ್ತು ತಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ.!

ಇನ್ನೇನು ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಕಳೆದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಮಂಗಳಕರವಾದ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ

Read more